Primul pas pe un drum bun !
  PRIMA PAGINA    SERVICII    EXPERIENTA    CONTACT     UTILE


Deviza noastra este:

     "Nu promitem ceea ce nu putem face,
si facem ceea ce am promis"

      e-mail:  proiectare@provem.ro
               sau   
      telefon:   0745-765400


Informatii utile

                  Puteti consulta, descarca textul diferitelor acte normative de pe pagina Camerei Deputatilor


.LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea īn constructii
Textul actului publicat īn M.Of. nr. 12/24 ian. 1995 (extras)  
                (textul integral- pdf)

Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora īn exploatare, īn scopul satisfacerii, pe īntreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite īn continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 13. - Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, īn ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decāt specialistii elaboratori ai proiectelor.

Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate īn conditiile alineatului precedent. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 21. - Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente īn sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;
c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
e) actionarea īn vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;
g) īntocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, īn situatiile īn care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

----------------------------------------------
----------------------------------------------

.ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor *** Republicat
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 29 iunie 1998; (extras)
                     (textul integral - pdf)

ART. 46
(1) Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizasiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.

        Conform Anexei 1 la Ordonanta prin zona drumului public se intelege:
                 a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pina la:
                - 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
                - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
                - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pina la 5,00 m inclusiv;
                - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m.
                 b) Zonele de protectie sunt cuprinse īntre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:

       
                                                                            Autostrazi        Drumuri nationale        Drumuri judetene        Drumuri comunale
        Distanta de la axul drumului pina la                        50 m                       22 m                      20 m                           18 m
        marginea exterioara a zonei drumului (m)

-------------------------------------
(4) Acordul si autorizatia de amplasare si/sau de acces la drum se emit pentru o anumita functie si/sau destinatie a obiectivului. Schimbarea functiei si/sau a destinatiei obiectivului de catre titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces se realizeaza numai cu aprobarea administratorului drumului.
-------------------------------------
(5) La eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public, titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces incheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea si accesul in zona drumului public. Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public nu se elibereazã pina la incheierea contractului cu administratorul

ART. 47
(1^1) Pentru evitarea congestionarii traficului in afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintei asfaltice in cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unitati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara activitati economice.
-------------------------------------
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii sau panouri publicitare acceptate de administratia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice. Se excepteaza perceperea de tarife de utilizare de catre administratorii drumului, daca amplasarea se realizeaza pe zonele de protectie unde acestia nu sunt detinatori. Perceperea si folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protectie proprietate privata se realizeaza de catre detinatorul terenului respectiv.
--------------------------------------------------------------------------
ART. 48
Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza, de regula, in afara partii carosabile a drumului public sau in galerii vizitabile. Constructia, repararea si intretinerea acestor lucrari, in zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare.

ART. 49
(1) Proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate in zona drumului, fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator.
(2) In cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor, pe cheltuiala proprietarului.
------------------------------------------------------
ART. 52
(1) Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile publice se face potrivit legislatiei in vigoare, de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si al Politiei rutiere.
(2) Repararea, intretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile publice sunt in sarcina celor care le detin.

ART. 53
Caile de acces realizate fara acordul administratorului drumului public si al Politiei rutiere, precum si caile de acces neutilizate vor fi desfiintate de cei care le detin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului public.

 

        In conformitate cu prevederile OG 43/1997, cu completarile si modificarile ulterioare, orice constructie amplasata in zona drumurilor publice trebuie autorizata de administratorul drumului,  indiferent de forma de proprietate a constructiei sau a terenului pe care este amplasata.
          In categoria constructiilor de mai sus pot fi amintite:
              - case de locuit sau alte constructii amplasate in zona drumului
              - accese de tip podet la gospodarii particulare, terenuri agricole
              - accese complexe la obiective economice, drumuri de racordare
                    (cu benzi de accelerare/decelerare si semnalizarea aferenta)
              - instalatii de orice fel (conducte, cabluri etc.) amplasate in zona drumului public, in paralel cu axul acestuia
              - supratraversari si/sau subtraversari de drumuri
              - panouri publicitare amplasate in zona drumului public.  © Copyright 2006-2014 sc ProVem srl